Karl Lerum døydde 31.mai 2014

Vår kjære bestefar sovna stille inn laurdag 31. mai, omgitt av familien. Han var 2. generasjon som dreiv bedrifta, og son til Kari og Nils Lerum som starta Lerum i 1907.

Karl har hatt eit langt og godt liv, og var til det siste oppteken av korleis det gjekk med bedrifta. Han vil bli sårt sakna. Vi lyser fred over minne til Karl.

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway