Frukt & Bærkraft

 

For oss i Lerum inneber bærekraft at vi tek sosiale, etiske og miljømessige omsyn kvar einaste dag. Vi ynskjer å ta ansvar for det samfunnet vi alle er ein del av, og menneska rundt oss. Vi arbeider mellom anna med å utvikle sunnare produkt, redusere matsvinn og lansere produkt som gir deg som forbrukar høve til å gjere gode miljøval i kvardagen. Eit anna viktig område for oss er å gje deg trygg og god mat gjennom kontroll på produksjonsprosessen, best kvalitet og god oppfølging av våre leverandørar.

Her er våre 4 fokusområde:

 

Frukt & bær

Sunnheit & helse

Menneske

Miljø