Konkurransevilkår –
Heimefrå syltetøy 2019 

1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av Lerum AS i samarbeid med Tretopphyttene AS og Pulse Communications AS.

2. Om kampanjen
Kampanjen foregår i butikk, i sosiale- og digitale medier. Du deltar ved å gå inn på www.lerum.no/konkurranse og registrere koden du finner under lokket på ditt Heimefrå syltetøy produkt.

Hovedpremier: 2 personer vinner hver sin helgetur med overnatting i Tretopphyttene og guidet bærtur, i Brumunddal. Premien inkluderer også vask, sengetøy for maks antall personer og kr 3000,- til fri brukt på transport, mat og drikke etc.

Ekstrapremier: 10 personer vinner hver sin ryggsekk med sitteunderlag og Heimefrå syltetøy.

Kampanjen består av 2 hovedperioder: 29.04.2019 – 02.06.2019 og 09.09.2019 – 13.10.2019. Alle som registrerer koder før, mellom og etter dette, innenfor perioden 26.03.2019 – 10.11.2019 er med i kommende runder med trekninger. Vinnerne trekkes da tilfeldig blant de som har registrert riktige koder.

Trekningene fordeles slik:

  • Hovedpremier: Vi trekker første vinner av hovedpremien i uke 23 og den andre vinneren ved endt kampanjeperiode, i uke 46.

  • Ekstrapremier: Vi trekker 1 vinner hver uke i 5 uker, i hver av periodene:

    • Periode 1: 29.04.2019 – 02.06.2019

    • Periode 2: 09.09.2019 – 13.10.2019

Vinnerne kontaktes på telefon eller e-post. De må respondere innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.

Dersom vinnerne ikke får benyttet seg av premien på grunn av funksjonshemming, vil vi skreddersy en egen premie av tilsvarende verdi som den definerte premien.


3. Om hovedpremien
Hovedvinnerne av konkurransen kan selv få velge blant de ulike hyttene til Tretopphyttene, forutsatt ledighet. Info om hver enkelt hytte finner de på hjemmesiden www.tretopphytter.no. Det kan maks bo det antall personer som er spesifisert per hytte.

Oppholdet må planlegges langt frem i tid for å få booket de populære helgeoppholdene.

Tretopphyttenes til enhver tid gjeldende betingelser for booking, opphold etc. gjelder.

Kontaktperson for booking av opphold vil bli sendt til hovedvinnerne.


4. Gyldig deltagelse
Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.


PERSONVERNERKLÆRING FOR LERUM HEIMEFRÅ 2019 - KAMPANJE

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen, ta kontakt med deg på telefon for å be om den informasjonen vi trenger, for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Lerum AS (org.nr. 837 105 382). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: post@lerum.no.

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.