N.H. LERUMS SAFTFABRIKK AS

Handels- og industrimuseum Sørheim

Den første Lerum safta vart kokt ein augustdag i 1907 i den vesle grenda Leri på Sørheim i Luster i Sogn. Kari og Nils Hansson Lerum dreiv landhandel, Bui, og tok imot bær frå bøndene i området. Bæra vart sende vidare med båt til Bergen. Ein dag vart to stampar med bringebær ståande att på kaia, desse vart det laga saft av. Dette vart starten på Lerum eventyret.

Nils hadde drive landhandel i fleire år. To år etter at den første safta vart kokt, vart Safthuset, den første fabrikken opna. I dag framstår både landhandelen og safthuset som museum . Publikum får sjå korleis saft og syltetøy vart laga for meir enn 100 år sidan. I landhandelen får dei sjå korleis handelen føregikk i den tida. I «Bui» er det sal av saft, syltetøy og diverse kioskvarer.

OPNINGSTID:

1.mai - 1 oktober. Etter avtale, Tlf: 917 77497

KONTAKTINFORMASJON

N.H. Lerums Saftfabrikk AS Handels- og industrimuseum Sørheim

6876 Skjolden

 Gro Lerum: Tlf. 917 77497

E-post: lerum.museum@leri.no

Sjå også...

 

Gamal etikett

Garantert ægte naturvare. Etikett for bringebærsaft frå N.H. Lerums Saftfabrikk frå rundt 1920. På denne tida flytta ein produksjonen frå Sørheim i Luster til Sogndal.