Reklamefilmar

Sjå også...

 

Vår første logo

Dette er den første logoen til Lerum. Det var grunnleggjaren Nils Hansson Lerum som teikna logoen sjølv. Logoen henta vi fram att til bruk i jubileumsåret 2007.