Styret i Lerum

Sverre S. Tysland
Styreleiar
E-post: S.Tysland@selmer.no

Johnny Berg
Styremedlem/Salssjef
E-post: johnny.berg@lerum.no

Kurt Lerum
Styremedlem/Prosjektleiar teknisk
E-post: kurt.lerum@lerum.no

Gro Lerum Bondevik
Styremedlem/Trademarketing konsulent
E-post: gro.lerum.bondevik@lerum.no

Grethe Kristin Lerum
Styremedlem/Marknadsrådgjevar
E-post: grethe.lerum@lerum.no

Bjørn Asle Slinde
Styremedlem/Avd. leiar Kokeri
E-post: bjorn.asle.slinde@lerum.no

Bente Lerum Lund
Styremedlem/Prosjektleiar
E-post: bente.lerum.lund@lerum.no

Kåre Lerum
Styremedlem/Seniorrådgjevar
E-post: kare.lerum@lerum.no

Kristine Aasheim
Styremedlem
E-post: kristine.aasheim@kavli.no

Stein Klakegg
Styremedlem
E-post: stein@klakegg.as

 

Sjå også...

 

Krigstid og sukkermangel

Krigsåra var tunge for Lerum. Krigskonjunkturskatt og mangel på sukker skapte problem. Men Lerum var offensive og lanserte Leskedrikk A, ein kunstig søta saft.