Reklamasjon

I Lerum har vi høge krav til kvalitet på våre produkt. Vi set stor pris på å høyre frå deg dersom du har kjøpt eit produkt frå oss som ikkje svarar til foventningane. Ver vennleg å fylle ut skjemaet under. Viss du framleis har produktet du reklamerer på set vi pris på om du tek vare på det til vi har vore i kontakt med deg. I nokre tilfelle vil det vere viktig for oss å få det i retur for analyse. Du vil få tilbakemelding frå ein av våre forbrukarkontakter.

Sjå også...

Trufast sponsor

Lerum har vore Sogndal Fotball sin trufaste samarbeidspartnar sidan syttitalet. I 1981 vart vi hovudsponsor. Lerum vart i 2006 kåra til årets klubbsponsor. På bildet ser du fire stk Flo i aksjon på Fosshaugane.