2005

2005

I 2005 var vi i 4. generasjon klar for å overta familiebedrifta. Det var ingen sjølvfølge, men eit felles sterkt ønskje frå oss alle. Bedrifta hadde vi vakse opp i og viljen til å føre den vidare var noko som sat i hjarta våre. Frå å vere ei produksjonsretta bedrift, var tida no inne til å satse meir på marknadsføring og produktutvikling. Nye produktseriar og nye investeringar vart ein del av kvardagen vår.

2005