Storhusholdning

Saft og syltetøy frå Lerum er å finne på svært mange hotell, kantiner, kaféar, sjukehus og andre offentlege institusjonar. Produkta våre innan storhusholdningsmarknaden er tilgjengelege gjennom leiande kjeder og grossistar. Vi har eit stort utval av syltetøy, saft, jus og dessert.

Meir informasjon?
For meir informasjon om Lerum sine storhusholdnings-produkt og konsept, ta kontakt med key account manager storhusholdning Jørgen Schei

Produktkatalog

For fullstendig oversikt over våre produkt til storhusholdning, sjå vår produktkatalog (PDF)