Personvern

Vilkår av 01/02/2018:


Flg. gjeld for behandling av personopplysningar og informasjonskapsler (cookies) for denne nettstaden: 

Personopplysningar du avgir til oss vert brukt for at vi skal kunne yte deg betre service og tenester, og blir kun brukt i tråd med dette  føremålet og på ein sikker måte. Dine personopplysningar vil ikkje bli seld eller gitt vidare til tredjepart.

Ved oppkobling til denne nettsida, kan vi automatisk (dvs. ikkje ved registrering) innhente ikkje-personlege data (for eksempel type nettleser, operativsystem, tal besøk, gjennomsnittleg tid du er inne på nettsida og kva sider du har sett på). 

Vi nyttar Google Analytics for rapportering av bruk på denne nettsida. Hensikten med å samle denne informasjonen er å få betre forståing for bruken, og kunne tilpasse vår kommunikasjon for å skape brukervennlege opplevingar.  


"Cookies" - informasjonskapslar som blir lagra automatisk på din datamaskin: 

Dei fleste nettsider brukar cookies for å ta vare på informasjon på tvers av sidevisningar. Cookie er ei lita tekstfil som blir lagra på din eining. Du kan velje å ikkje akseptere bruk av cookies, men då er det risiko for nettsida ikkje fungerar optimalt. Dei fleste nettleserar lar deg også slette cookies som allereie er lagra på din maskin.