Sponsing

Lerum ser det som verdiskapande og samfunnsnyttig å gje støtte til ulike arrangement i Sogndal og Sogn og Fjordane fylke. Vi ynskjer å formidle våre verdiar og profilere produkta våre ved å støtte lag og organisasjonar ved idrettsarrangement, basarar, marknadar mm.

Lerum mottek mange førespurnadar om sponsorsamarbeid og sponsing av produkt. Dei fleste av desse er til gode formål. Likevel kan vi ikkje støtte alle førespurnadane som kjem, men må gjere prioriteringar. Dette ber vi om forståing for.

Ver venleg å fylle ut søknadsskjemaet under. Vi behandlar søknadane med jamne mellomrom.