1905

1905

Inst inne i Sognefjorden i den vesle veglause grenda Sørheim, budde oldeforeldra våre Kari og Nils Lerum. Dei bygde seg hus, og starta landhandel i kjellaren i 1905. I Bui, som landhandelen heitte, var det sal av ulike handelsvarer. Mykje av handelen gjekk føre seg i form av byting av varer. Kari og Nils tok i mot varer og sende dei vidare til Bergen med båt.

1905