Eigarskap

Lerumkonsernet er familieeigd, der 4. generasjon i dag er eigarar.

Foto, bak f.v.: Trine Lerum Hjellhaug, Kurt Lerum, Gro Lerum Bondevik, framme f.v.: Grethe Kristin Lerum og Bente Lerum Lund

Sjå også...

 

Starten på Lerum eventyret

I 1905 bygde Kari og Nils H. Lerum seg hus på Sørheim i Luster. Ein sommardag i 1907 sto det att nokre stampar bær på kaien etter at båten til Bergen var gått. Kari og Nils fekk då idéen om å lage saft av bæra.