Vi vil gjerne høyre frå deg 

Dersom du har spørsmål eller synspunkt til oss, eller ønskjer å reklamera på eit av våre produkt, fyll ut skjema under.

Vi høyrer gjerne frå deg!

Ledig stilling

Sjå her for meir info.

Omvisning

 
 

Ofte stilte spørsmål

Reklamasjon

Sponsing

 
 
 

Lerum AS
Postboks 159. 6851 Sogndal

57 62 80 00

post@lerum.no

 
 
 

Reklamasjonsskjema

I Lerum har vi høge krav til kvalitet på våre produkt. Vi set stor pris på å høyre frå deg dersom du har kjøpt eit produkt frå oss som ikkje svarar til foventningane. Ver vennleg å fylle ut skjemaet under. Viss du framleis har produktet du reklamerer på set vi pris på om du tek vare på det til vi har vore i kontakt med deg. I nokre tilfelle vil det vere viktig for oss å få det i retur for analyse. Du vil få tilbakemelding frå ein av våre forbrukarkontakter.

Generelle henvendelsar